Atelier Regional de lucru din cadrul Proiectului BUS4RoBOOST BRAȘOV

Evenimentul din 10 octombrie de la Brașov a reunit părțile interesate în elaborarea Foii de Parcurs şi Strategiei Naționale privind Calificarea Forței de Muncă în Construcții. 

Proiectul va revitaliza Platforma Națională a Calificărilor, actualizându-o, completând și perfecționând-o pentru a răspunde noii realități a sectorului construcțiilor.

Scopul general al proiectului BUS4RoBOOST este de a elabora o strategie și o foaie de parcurs reînnoite pentru calificările în sectorul construcțiilor, adaptate cerințelor de eficiență energetică și digitalizare, care să susțină schimbarea paradigmei pentru atingerea țintelor asumate de România pentru 2030 și 2050 printr-un proces de renovare eficient și fiabil a fondului de clădiri, ca parte a obiectivelor naționale de dezvoltare durabilă. Acest deziderat este fezabil, mai ales pe baza lecțiilor învățate în etapele anterioare, prin asigurarea disponibilității forței de muncă calificate necesare, o problemă europeană critică în zilele noastre la nivel european.

Consultările vor continua la Ploiești în luna octombrie.  

Cluster TEC

București, sector 1, Str. Alexandrina nr. 20-22, bl. C4, et. 2, ap. 3, cam. 7

  • dummy+4 0762.248.170

  • dummy office@clustertec.ro

Newsletter

introduceti adresa de email pentru a fi in contact cu noi

© Copyright TEC 2024. Design vmw

Search