Federaţia Generală a Sindicatelor FAMILIA

Federaţia Generală a Sindicatelor FAMILIA este o organizație sindicală de tip federativ, formată în 1990.

FGS Familia este organizație reprezentativă la nivelul sectorului de activitate ”Construcții Civile și Industriale” si de activitate ”Industria sticlei și a ceramicii fine.
Industria materialelor de construcții – fabricarea altor produse din minerale nemetalice”.

În plan national, Federaţia Generală a Sindicatelor FAMILIA este membră a Blocului
Național Sindical, în plan european este membră a European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW) iar pe plan international a Building and Wood Worker's International (BWI).

Direcții de acțiune:
 • Implicare și asistența acordată membrilor pentru apărarea drepturilor și intereselor lor
 • Negociere și gestionare a Contractelor Colective de Muncă la nivel de sectoare reprezentate
 • Implicare în organizarea și/sau monitorizarea conflictelor de muncă la nivel local, regional și național
 • Dialog Social cu partenerii sociali din sectoarele reprezentate
 • Creare și gestionare în parteneriat social a organizațiilor cuprinse în sistemul de autoreglementări sectoriale din construcții și în Comitetul Sectorial Construcții
 • Colaborare cu organizații sindicale europene și internaționale
 • Implicare în formarea profesională a lucrătorilor
 • Implicare și asistență pentru lucrătorii detașați transfrontalier
 • Implicare în combaterea fenomenului de muncă nedeclarată

Cluster TEC

București, sector 1, Str. Alexandrina nr. 20-22, bl. C4, et. 2, ap. 3, cam. 7

 • dummy+4 0762.248.170

 • dummy office@clustertec.ro

Newsletter

introduceti adresa de email pentru a fi in contact cu noi

© Copyright TEC 2023. Design vmw

Search